kde-l10n-et_4.14.0-1_all.deb


Advertisement

Description

kde-l10n-et - Estonian (et) localization files for KDE

Property Value
Distribution Debian 8 (Jessie)
Repository Debian Main amd64
Package name kde-l10n-et
Package version 4.14.0
Package release 1
Package architecture all
Package type deb
Installed size 21.47 KB
Download size 7.07 MB
Official Mirror ftp.br.debian.org
This package contains the Estonian translations for applications from the
official KDE Software Compilation release.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
kde-l10n-et_4.14.0-1_all.deb 4.14.0 all Debian Main
kde-l10n-et - - -

Requires

Name Value
libkdecore5 >= 4:4.10

Provides

Name Value
kde-l10n -

Replaces

Name Value
akregator << 4:4.10.2
blogilo << 4:4.10.2
filelight-l10n -
gwenview-i18n -
kaddressbook << 4:4.10.2
kalarm << 4:4.10.2
kde-i18n-et << 4:3.95.0-1
kdepim-groupware << 4:4.10.2
kdepim-kresources << 4:4.10.2
kdepim-wizards << 4:4.10.2
kjots << 4:4.10.2
kleopatra << 4:4.10.2
kmail << 4:4.10.2
knode << 4:4.10.2
knotes << 4:4.10.2
konq-plugins-l10n -
konsolekalendar << 4:4.10.2
kontact << 4:4.10.2
korganizer << 4:4.10.2
ktimetracker << 4:4.10.2
ktouchpadenabler << 4:4.10.4
libkdepim4 << 4:4.10.2
libkleo4 << 4:4.10.2
libkpgp4 << 4:4.10.2
libksieve4 << 4:4.10.2
libmessagecore4 << 4:4.10.2
libmessagelist4 << 4:4.10.2
libmessageviewer0 << 4:4.10.2
okular-l10n -

Download

Type URL
Binary Package kde-l10n-et_4.14.0-1_all.deb
Source Package kde-l10n

Install Howto

  1. Update the package index:
    # sudo apt-get update
  2. Install kde-l10n-et deb package:
    # sudo apt-get install kde-l10n-et

Files

Path
/usr/share/doc/kde-l10n-et/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-l10n-et/copyright
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/authorization.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/authorizationagent.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/howitworks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/PolicyKit-kde/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_archivemail_agent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_archivemail_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_archivemail_agent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_followupreminder_agent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_followupreminder_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_followupreminder_agent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_notes_agent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_notes_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_notes_agent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_sendlater_agent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_sendlater_agent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akonadi_sendlater_agent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akregator/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akregator/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/akregator/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/amor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/amor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/amor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/amor/man-amor.6.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ark/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ark/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ark/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ark/man-ark.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/artikulate/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/artikulate/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/artikulate/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blinken/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blinken/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blinken/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blogilo/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blogilo/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/blogilo/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bomber/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bomber/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bomber/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bovo/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bovo/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/bovo/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cantor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cantor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cantor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cervisia/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cervisia/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/cervisia/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/common/fdl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/et/common/gpl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/et/common/kde-localised.css
/usr/share/doc/kde/HTML/et/common/lgpl-translated.html
/usr/share/doc/kde/HTML/et/contactthemeeditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/contactthemeeditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/contactthemeeditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dolphin/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dolphin/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dolphin/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dragonplayer/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dragonplayer/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dragonplayer/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/dragonplayer/man-dragon.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/filelight/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/filelight/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/filelight/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/tasks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/fundamentals/ui.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/granatier/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/granatier/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/granatier/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/gwenview/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/gwenview/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/gwenview/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/headerthemeeditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/headerthemeeditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/headerthemeeditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/importwizard/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/importwizard/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/importwizard/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/jovie/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/jovie/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/jovie/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/juk/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/juk/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/juk/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kabcclient/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kabcclient/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kabcclient/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kabcclient/man-kabcclient.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kajongg/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kajongg/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kajongg/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalarm/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalarm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalarm/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalgebra/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalgebra/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalgebra/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalgebra/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalzium/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalzium/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalzium/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kalzium/man-kalzium.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kanagram/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kanagram/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kanagram/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapman/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapman/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapman/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapptemplate/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapptemplate/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kapptemplate/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/advanced.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/configuring-part.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/configuring.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/development.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/fundamentals.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/highlighting.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/man-kate.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/mdi.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/menus.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/part.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/plugins-part.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/plugins.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/regular-expressions.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kate/vi.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/katomic/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/katomic/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/katomic/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblackbox/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblackbox/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblackbox/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblocks/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblocks/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kblocks/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbounce/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbounce/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbounce/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbreakout/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbreakout/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbreakout/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbruch/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbruch/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbruch/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kbruch/man-kbruch.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcachegrind/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcachegrind/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcachegrind/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcalc/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcalc/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcalc/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcalc/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcharselect/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcharselect/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcharselect/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/attica/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/attica/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/attica/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/autostart/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/autostart/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/autostart/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bell/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bell/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bell/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/blockdevices/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/blockdevices/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/blockdevices/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bookmarks/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bookmarks/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/bookmarks/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cache/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cache/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cache/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cddbretrieval/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cddbretrieval/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cddbretrieval/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/clock/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/clock/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/clock/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/colors/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/colors/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/colors/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/componentchooser/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/componentchooser/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/componentchooser/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cookies/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cookies/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cookies/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cursortheme/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cursortheme/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/cursortheme/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktop/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktop/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktop/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktopthemedetails/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktopthemedetails/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/desktopthemedetails/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/ebrowsing/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/ebrowsing/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/ebrowsing/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/emoticons/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/emoticons/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/emoticons/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filemanager/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filemanager/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filemanager/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filetypes/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filetypes/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/filetypes/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fontinst/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fontinst/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fontinst/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fonts/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fonts/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/fonts/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/history/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/history/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/history/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/icons/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/icons/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/icons/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/joystick/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/joystick/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/joystick/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kamera/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kamera/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kamera/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcm_ssl/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcm_ssl/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcm_ssl/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmaccess/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmaccess/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmaccess/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcgi/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcgi/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcgi/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcss/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcss/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmcss/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmlaunch/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmlaunch/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmlaunch/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmnotify/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmnotify/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmnotify/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmsmserver/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmsmserver/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmsmserver/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmstyle/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmstyle/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kcmstyle/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kded/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kded/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kded/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keyboard/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keyboard/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keyboard/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keys/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keys/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/keys/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kgamma/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kgamma/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kgamma/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khotkeys/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khotkeys/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khotkeys/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-adblock/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-adblock/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-adblock/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-behavior/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-behavior/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-behavior/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-general/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-general/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-general/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-java-js/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-java-js/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-java-js/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-plugins/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-plugins/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/khtml-plugins/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kremotecontrol/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kremotecontrol/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kremotecontrol/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kresources/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kresources/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kresources/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwincompositing/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwincompositing/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwincompositing/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwindecoration/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwindecoration/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwindecoration/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwinscreenedges/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwinscreenedges/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwinscreenedges/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwintabbox/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwintabbox/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/kwintabbox/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/language/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/language/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/language/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/mouse/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/mouse/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/mouse/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/nepomuk/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/nepomuk/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/nepomuk/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/netpref/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/netpref/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/netpref/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/paths/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/paths/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/paths/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/performance/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/performance/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/performance/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/phonon/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/phonon/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/phonon/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/powerdevil/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/powerdevil/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/powerdevil/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/proxy/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/proxy/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/proxy/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/screensaver/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/screensaver/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/screensaver/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/smb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/smb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/smb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-actions/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-actions/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-actions/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-device-automounter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-device-automounter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/solid-device-automounter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/spellchecking/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/spellchecking/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/spellchecking/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/splashscreen/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/splashscreen/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/splashscreen/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/trash/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/trash/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/trash/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/useragent/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/useragent/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/useragent/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowbehaviour/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowbehaviour/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowbehaviour/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowspecific/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowspecific/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/windowspecific/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/workspaceoptions/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/workspaceoptions/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcontrol/workspaceoptions/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcron/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcron/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kcron/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdebugdialog/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdebugdialog/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdebugdialog/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdepasswd/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdepasswd/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdepasswd/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdesu/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdesu/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdesu/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdesu/man-kdesu.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdf/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdf/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdf/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdiamond/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdiamond/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdiamond/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdm/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdm/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdm/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdm/kdmrc-ref.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kdm/theme-ref.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfilereplace/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfilereplace/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfilereplace/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfind/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfind/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfind/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfind/man-kfind.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfloppy/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfloppy/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfloppy/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfontview/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfontview/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfontview/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfourinline/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfourinline/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kfourinline/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgeography/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgeography/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgeography/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kget/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kget/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kget/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgoldrunner/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgoldrunner/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgoldrunner/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgpg/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgpg/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kgpg/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khangman/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khangman/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khangman/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khangman/man-khangman.6.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/documentationnotfound/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/documentationnotfound/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/documentationnotfound/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/glossary/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/glossary/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/glossary/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/khelpcenter/glossary/kdeprintingglossary.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kig/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kig/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kig/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kig/man-kig.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kigo/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kigo/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kigo/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/killbots/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/killbots/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/killbots/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kimagemapeditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kimagemapeditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kimagemapeditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kinfocenter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kinfocenter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kinfocenter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/audiocd/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/audiocd/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/audiocd/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bookmarks/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bookmarks/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bookmarks/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bzip2/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bzip2/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/bzip2/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/cgi/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/cgi/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/cgi/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/data/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/data/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/data/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/file/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/file/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/file/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/finger/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/finger/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/finger/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/fish/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/fish/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/fish/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/floppy/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/floppy/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/floppy/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ftp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ftp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ftp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/gzip/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/gzip/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/gzip/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/help/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/help/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/help/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/http/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/http/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/http/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/imap/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/imap/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/imap/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/info/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/info/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/info/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ldap/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ldap/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/ldap/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mailto/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mailto/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mailto/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/man/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/man/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/man/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mbox/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mbox/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/mbox/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nepomuksearch/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nepomuksearch/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nepomuksearch/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/network/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/network/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/network/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/news/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/news/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/news/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nfs/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nfs/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nfs/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nntp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nntp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/nntp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/pop3/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/pop3/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/pop3/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/rlogin/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/rlogin/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/rlogin/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sftp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sftp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sftp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sieve/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sieve/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/sieve/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smtp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smtp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/smtp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/tar/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/tar/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/tar/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/telnet/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/telnet/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/telnet/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/thumbnail/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/thumbnail/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/thumbnail/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/webdav/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/webdav/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/webdav/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/xz/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/xz/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kioslave/xz/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiriki/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiriki/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiriki/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiten/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiten/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kiten/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjots/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjots/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjots/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjumpingcube/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjumpingcube/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kjumpingcube/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kleopatra/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kleopatra/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kleopatra/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klettres/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klettres/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klettres/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klickety/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klickety/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klickety/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klines/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klines/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klines/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klinkstatus/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klinkstatus/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klinkstatus/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klipper/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klipper/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/klipper/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmag/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmag/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmag/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmag/man-kmag.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmahjongg/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmahjongg/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmahjongg/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/configure.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/credits-and-licenses.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/getting-started.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/importing.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/intro.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/menus.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/troubleshooting.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmail/using-kmail.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmailcvt/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmailcvt/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmailcvt/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmenuedit/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmenuedit/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmenuedit/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmines/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmines/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmines/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmix/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmix/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmix/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmousetool/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmousetool/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmousetool/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmousetool/man-kmousetool.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmouth/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmouth/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmouth/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmouth/man-kmouth.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/configuration.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/dcop.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/developer.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/firststeps.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/man-kmplot.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/reference.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kmplot/using.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knavalbattle/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knavalbattle/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knavalbattle/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetattach/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetattach/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetattach/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetattach/screenshot.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetwalk/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetwalk/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knetwalk/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/gloss.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/journey.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-cleanup.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-colors-fonts.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-composer-attachments.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-composer-settings.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-edit-filter.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-edit-header1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-edit-header2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-filters.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-followup.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-header-settings.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-identity.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-mail-account.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-new-article.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-news-account.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-post-settings.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-read-news-settings.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-reply.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-search.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-start.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-subscribe.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/knode-views.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/more.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/using-firststart.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/using-morefeatures.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knode/using-subscribing.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knotes/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knotes/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/knotes/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolf/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolf/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolf/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kollision/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kollision/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kollision/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolourpaint/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolourpaint/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kolourpaint/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/dcop.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/editor.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/extending.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/glossary.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/installation.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/q-and-a.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/specials.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/tutorials.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kommander/widgets.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kompare/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kompare/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kompare/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/bookmarks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/browser.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/cmndline.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/dirtree.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/dragdrop.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/filemanager.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/konqorg.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/man-kbookmarkmerger.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/parts.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/path-complete.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/plugins.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/save-settings.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/shortcut1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/shortcut2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/sidebar.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konqueror/view-extensions.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konquest/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konquest/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konquest/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsole/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsole/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsole/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsole/konsole.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsole/tabbar.png
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsolekalendar/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsolekalendar/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/konsolekalendar/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact-admin/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact-admin/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kontact-admin/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/chatstyle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/icq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/jabber.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/menus.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kopete/pipes.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/korganizer/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/korganizer/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/korganizer/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kpat/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kpat/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kpat/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kpat/man-kpat.6.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/accounting.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/callback.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/chap.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/dialog-setup.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/getting-online.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/global-settings.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/hayes.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/kppp-faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/security.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/tricks.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kppp/wizard.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krdc/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krdc/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krdc/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kreversi/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kreversi/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kreversi/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krfb/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krfb/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/krfb/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kruler/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kruler/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kruler/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kshisen/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kshisen/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kshisen/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirk/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirk/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirk/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirkskineditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirkskineditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksirkskineditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksnapshot/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksnapshot/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksnapshot/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kspaceduel/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kspaceduel/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kspaceduel/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksquares/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksquares/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksquares/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/ai-contents.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/altvstime.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/astroinfo.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/blackbody.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-angdist.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-apcoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-dayduration.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-ecliptic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-eqgal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-equinox.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-geodetic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-horizontal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-julianday.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-planetcoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calc-sidereal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/calculator.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/cequator.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/colorandtemp.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/cosmicdist.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/cpoles.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/csphere.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/darkmatter.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/details.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/dumpmode.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/ecliptic.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/ellipticalgalaxies.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/epoch.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/equinox.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/faq.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/fitsviewer.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/flux.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/geocoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/greatcircle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/horizon.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/hourangle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/indi.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/install.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/jmoons.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/julianday.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/leapyear.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/lightcurves.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/luminosity.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/magnitude.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/meridian.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/observinglist.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/obsplanner.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/parallax.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/precession.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/quicktour.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/retrograde.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/scriptbuilder.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/sidereal.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/skycoords.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/solarsys.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/spiralgalaxies.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/stars.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/telescopes.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/timezones.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/tools.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/utime.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/wut.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kstars/zenith.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksudoku/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksudoku/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksudoku/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksysguard/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksysguard/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksysguard/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksystemlog/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksystemlog/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ksystemlog/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kteatime/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kteatime/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kteatime/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimer/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimer/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimer/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimetracker/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimetracker/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktimetracker/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktnef/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktnef/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktnef/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktouch/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktouch/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktouch/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktouch/man-ktouch.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktron/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktron/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktron/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktuberling/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktuberling/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktuberling/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/ktuberling/technical-reference.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/getting-started.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/glossary.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/programming-reference.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/translator-guide.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kturtle/using-kturtle.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kubrick/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kubrick/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kubrick/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kuser/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kuser/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kuser/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwalletmanager/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwalletmanager/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwalletmanager/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwatchgnupg/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwatchgnupg/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwatchgnupg/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwordquiz/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwordquiz/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwordquiz/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/configuring.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/fundamentals.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/kwrite/menus.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lokalize/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lokalize/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lokalize/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lskat/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lskat/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/lskat/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/marble/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/marble/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/marble/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okteta/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okteta/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okteta/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okular/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okular/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okular/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/okular/man-okular.1.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/onlinehelp/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/onlinehelp/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/onlinehelp/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pairseditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pairseditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pairseditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/palapeli/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/palapeli/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/palapeli/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/parley/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/parley/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/parley/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/picmi/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/picmi/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/picmi/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pimsettingexporter/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pimsettingexporter/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/pimsettingexporter/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/plasma-desktop/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/plasma-desktop/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/plasma-desktop/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/apiConsole.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/apiDatastructure.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/apiGraphstructure.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/apiLinkedListstructure.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/apiRootedTreestructure.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/chapterImportExport.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/rocs/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sieveeditor/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sieveeditor/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sieveeditor/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sonnet/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sonnet/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sonnet/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/step/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/step/examples.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/step/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/step/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/step/tutorials.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sweeper/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sweeper/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/sweeper/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/systemsettings/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/systemsettings/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/systemsettings/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/authors.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/code_import_and_generation.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/common
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/credits.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/introduction.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/other_features.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/uml_basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/et/umbrello/working_with_umbrello.docbook
/usr/share/kde4/apps/khangman/et.txt
/usr/share/kde4/apps/kvtml/et/animals.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/et/easy.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/et/hard.kvtml
/usr/share/kde4/apps/kvtml/et/medium.kvtml
/usr/share/locale/et/entry.desktop
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_contacts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_ical.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_imap.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_kolab.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_mailbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_maildir.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_pop3.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_tine20.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_vcard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/accountwizard_vcarddir.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/activitymanager_plugin_globalshortcuts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/adblock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi-filestore.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_archivemail_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_baloo_indexer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_birthdays_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_contacts_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_davgroupware_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_facebook_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_followupreminder_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_gmail_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_googlecalendar_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_googlecontacts_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_ical_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_icaldir_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_imap_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_invitations_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kabc_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kalarm_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kcal_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kdeaccounts_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_knut_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kolabproxy_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_kresourceassistant.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_localbookmarks_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_maildir_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_maildispatcher_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_mailfilter_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_mailtransport_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_mbox_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_migration_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_mixedmaildir_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_newmailnotifier_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_next.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_nntp_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_notes_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_openxchange_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_pop3_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_sendlater_agent.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_serializer_plugins.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_singlefile_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_vcard_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadi_vcarddir_resource.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadicontact.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonadinotes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akonaditray.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akregator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/akregator_konqplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/amor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/analitza.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ark.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ark.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/artikulate.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/artikulate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/attica_kde.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/audiocd_encoder_lame.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/audiocd_encoder_vorbis.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/audiorename_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/autorefresh.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/babelfish.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/baloo_file.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/baloo_file_extractor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/baloo_queryparser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/baloosearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/balooshow.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/baloowidgets.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/blinken.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/blinken.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/blogilo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/bomber.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/bovo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/calendarjanitor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/calendarsupport.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/cantor.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/cantor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/cervisia.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/contactthemeeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/cryptopageplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/cvsservice.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/dirfilterplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/display.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/dolphin.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/dolphin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/domtreeviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/dragonplayer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/drkonqi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/filelight.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/filetypes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/fileviewbazaarplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/fileviewgitplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/fileviewhgplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/fileviewsvnplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/freespacenotifier.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/fsview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/gid-migrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/granatier.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/gwenview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/headerthemeeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/htmlsearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/imagerename_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/imgalleryplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/importwizard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/jovie.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/joystick.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/juk.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/juk.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc_akonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc_dir.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc_file.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc_ldapkio.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabc_net.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabcclient.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kabcformat_binary.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kaccess.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kaccessibleapp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kactivitymanagerd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kactivitymanagerd_fileitem_linking_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kaddressbook-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kaddressbook.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kaddressbookmigrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kajongg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kalarm.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kalgebra.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kalgebra.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kalzium.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kalzium.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kanagram.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kanagram.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kapman.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kapptemplate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kate-ctags-plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kate_kttsd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katebacktracebrowserplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katebuild-plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katecloseexceptplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katefilebrowserplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katefiletemplates.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kategdbplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katehelloworld.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katekonsoleplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katemailfilesplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kateopenheader.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katepart4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kateproject.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katesearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katesnippetsplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katesql.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katesymbolviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katetabbarextension.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katetabifyplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katetextfilter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katexmlcheck.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katexmltools.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/katomic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kblackbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kblankscrn.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kblocks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kbounce.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kbreakout.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kbruch.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kbruch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcachegrind.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcachegrind_qt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcal_akonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcalc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcertpart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcharselect.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm-kwin-scripts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_activities.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_akonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_akonadicontact_actions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_attica.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_autostart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_baloofile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_desktoppaths.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_desktopthemedetails.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_device_automounter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_emoticons.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_infobase.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_infosummary.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_kwindesktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_kwintabbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_memory.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_nepomuk.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_pci.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_phonon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_platform.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_remotecontrol.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_solid_actions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcm_standard_actions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmaccess.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmaudiocd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmbackground.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmbell.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmcddb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmcgi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmcolors.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmcomponentchooser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmcrypto.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmdevinfo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmfonts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmhtmlsearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmicons.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcminfo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcminit.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcminput.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkamera.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkclock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkded.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkdnssd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkeyboard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkeys.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkgamma.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkio.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkonq.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkonqhtml.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkurifilt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwallet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwincompositing.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwindecoration.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwinrules.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwinscreenedges.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmkwm.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmlaunch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmlocale.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmnic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmnotify.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmopengl.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmperformance.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmsamba.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmscreensaver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmshell.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmsmartcard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmsmserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmstyle.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmusb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmview1394.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcmworkspaceoptions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcolorchooser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kcron.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kde-menu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdeasciiquarium.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdebugdialog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdecalendarsystems.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdelibs4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdelibs_colors4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdepasswd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdepim-runtime-qml.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdeqt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdesu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdesud.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdf.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdgantt2.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdialog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdiamond.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdmconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdmgreet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kdontchangethehostname.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/keditbookmarks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_dds.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_drgeo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_exr.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_kig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_pnm.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_raw.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_rgb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_tiff.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfile_xps.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfileaudiopreview4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfilemetadata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfilereplace.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfileshare.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfindpart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfloppy.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfmclient.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfontinst.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kfourinline.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgeography.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kget.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgetplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kglobalaccel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgoldrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgpg.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgpg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgreet_classic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgreet_generic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kgreet_winbind.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khangman.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khangman.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khelpcenter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khotkeys.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khotnewstuff.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khtmlkttsd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/khtmlsettingsplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kiconfinder.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kig.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kigo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/killbots.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kimagemapeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kinfocenter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_activities.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_akonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_applications.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_archive.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_audiocd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_baloosearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_bookmarks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_finger.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_fish.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_floppy.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_help4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_imap4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_info.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_jabberdisco.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_ldap.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_man.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_mbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nepomuk.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nepomuksearch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nepomuktags.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nepomuktimeline.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nfs.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_nntp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_perldoc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_pop3.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_recentdocuments.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_remote.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_sftp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_sieve.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_smb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_smtp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_svn.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_tags.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_thumbnail.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_timeline.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_trash.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kio_zeroconf.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kioclient.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kioexec.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kipiplugin_kxmlhelloworld.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kiriki.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kiten.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kiten.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kjots.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kjotsmigrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kjumpingcube.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kleopatra.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klettres.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klettres.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klickety.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klines.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klinkstatus.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klipper.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/klock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmag.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmahjongg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmail-migrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmail-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmail.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmailcvt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmenuedit.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmimetypefinder.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmines.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmix.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmousetool.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmouth.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmplot.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kmplot.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knavalbattle.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knetattach.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knetwalk.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knode.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knotes-migrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knotes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/knotify4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kolf.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kollision.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kolourpaint.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kolourpaint.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kommander.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kompare.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konqprofiles.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konqueror.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konquest.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konsole.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konsolekalendar.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/konsoleprofiles.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kontact.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kontactinterfaces.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kopete.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/korgac.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/korganizer-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/korganizer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kpartloader.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kpartsaver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kpasswdserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kpat.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kppp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kppplogview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kquitapp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krandr.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krcdnotifieritem.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krdb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krdc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kreadconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kremotecontroldaemon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kres-migrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kres_blog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kres_remote.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kresources_shared_akonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kreversi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krfb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kruler.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/krunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksaneplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kscd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kscreenlocker.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kscreenlocker_greet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kscreensaver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksendemail.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksgrd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kshellcmdplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kshisen.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kshorturifilter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksirk.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksirkskineditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksmserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksnapshot.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kspaceduel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksplashthemes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksquares.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstars.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstars.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstartperf.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstyle_config.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kstyle_phase_config.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksudoku.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksysguard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksysguardlsofwidgets.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksystemlog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ksystraycmd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kteatime.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktexteditor_plugins.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktexteditorkabcbridge_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktimer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktimetracker.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktnef.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktouch.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktouch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktouchpadenabler.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktraderclient.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktron.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktuberling.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kturtle.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kturtle.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/ktux.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kubrick.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kuiserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kuiviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kurifilter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kuser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwalletd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwalletmanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwatchgnupg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwin_art_clients.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwin_clients.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwin_effects.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwin_scripting.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwinshutdown.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwinstartmenu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwordquiz.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwordquiz.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwrite.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kwriteconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kxkb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/kxsconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/lancelot.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libakonadi-calendar.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libakonadi-kmime.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libakonadi-xml.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libakonadi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libcomposereditorng.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libeventviews.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libfolderarchivesettings.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libgrantleetheme.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libgrantleethemeeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libincidenceeditors.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkaddressbookgrantlee.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkalarmcal.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkasten.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkblog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkcal.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkcalutils.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkcddb.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkcompactdisc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdcraw.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdecorations.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdeedu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdegames.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdepim.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkdepimmobileui.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkexiv2.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkholidays.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkimap.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkipi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkldap.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkleopatra.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkmahjongg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkmime.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkomparediff2.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkonq.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkpgp.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkpimidentities.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkpimtextedit.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkpimutils.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkremotecontrol.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkresources.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libksane.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkscreensaver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libksieve.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libktnef.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkunitconversion.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkworkspace.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libkxmlrpcclient.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/liblancelot-datamodels.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmailcommon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmailimporter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmailtransport.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmessagecomposer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmessagecore.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmessagelist.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libmessageviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libnoteshared.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/liboktetacore.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/liboktetagui.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/liboktetakasten.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/liboxygenstyleconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libphonon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libpimcommon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libpimprint.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libplasma.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libplasma_groupingcontainment.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libplasmaclock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libplasmaweather.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libpowerdevilcommonconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libtaskmanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/libtemplateparser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/lokalize.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/lskat.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/mailreader.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/marble.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/marble.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/marble_qt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/marble_xml_mimetypes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/mboximporter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/messageviewer_application_mstnef_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/messageviewer_text_calendar_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/messageviewer_text_vcard_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/messageviewer_text_xdiff_plugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/mf_konqplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/minitoolsplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/mplayerthumbs.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/mplayerthumbsconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukbackup.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukcleaner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukfileindexer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukfilewatch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukmigrator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukservicestub.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukstorage.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nepomukwidgets.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/notes-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/nsplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okteta-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okteta.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/oktetapart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_chm.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_comicbook.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_djvu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_dvi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_epub.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_fax.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_fictionbook.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_ghostview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_kimgio.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_mobi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_ooo.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_plucker.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_poppler.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_tiff.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_txt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/okular_xps.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/org.kde.active.documentviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pairs.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pairs.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pairseditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/palapeli.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/parley.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/parley.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/phonon_gstreamer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/phonon_kde.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/phonon_vlc.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/phononserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/picmi.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pimsettingexporter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma-desktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma-netbook.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma-overlay.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma-remote-helper.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma-windowed.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_BbalL.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_CharSelectApplet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_Molmasscalculator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_akonotes_note.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_battery.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_binaryclock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_bookmarks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_bubblemon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_calculator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_clock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_comic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_concentrationCalculator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_currentappcontrol.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_dig_clock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_fifteenPuzzle.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_fileWatcher.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_folderview.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_frame.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_fuzzy_clock.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_gasCalculator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_groupingpanel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_icon.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_icontasks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_incomingmsg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kalgebraplasmoid.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kalzium.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_katesession.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kdeobservatory.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kget.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kimpanel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_knowledgebase.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kolourpicker.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_kpapplet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_launcher.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_leavenote.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_life.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_lockout.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_luna.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_magnifique.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_microblog.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_netpanel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_news.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_newspaper.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_notes.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_notifier.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_nowplaying.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_nuclearCalculator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_opendesktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_opendesktop_activities.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.notifications.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.printmanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_org.kde.showActivityManager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_pager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_panel.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_panelspacer_internal.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_paste.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_pastebin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_plasmaboard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_previewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_qalculate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_qstardict.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_quicklaunch.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_rssnow.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_rtm.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_sal.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_saverdesktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_searchbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_showdashboard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_showdesktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_skapplet.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_spellcheck.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_system-monitor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_systemloadviewer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_systemtray.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_tasks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_timer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_trash.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_unitconverter.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_weather.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_weatherstation.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_webbrowser.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_webslice.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_applet_windowlist.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_appletscriptengine_dashboard.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_contextmenu.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchactivity.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchdesktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_containmentactions_switchwindow.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_kalzium.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_kdeobservatory.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_keystate.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_kuiserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_metadata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_mpris2.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_network.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_notifications.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_nowplaying.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_rss.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_share.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_soliddevice.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_engine_weather.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_package_org.kde.desktop.activitymanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_package_org.kde.desktop.widgetexplorer.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_packagestructure_comic.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_CharacterRunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_activities.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_audioplayercontrol.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_baloosearchrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_bookmarksrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_browserhistory.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_calculatorrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_contacts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_converterrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_datetime.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_events.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_katesessions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_kget.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_kill.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_konquerorsessions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_konsolesessions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_kopete.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_krunner_dictionary.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_locations.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_marblerunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_mediawiki.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_nepomuksearchrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_placesrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_plasma-desktop.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_powerdevil.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_recentdocuments.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_services.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_sessions.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_shell.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_solid.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_spellcheckrunner.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_translator.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_webshortcuts.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_windowedwidgets.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_windows.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_runner_youtube.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_scriptengine_qscript.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_toolbox_desktoptoolbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_toolbox_paneltoolbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_color.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_image.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_mandelbrot.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_marble.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_pattern.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_potd.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_virus.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasma_wallpaper_weather.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasmagenericshell.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/plasmapkg.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/pothumbnail.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/powerdevil.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/powerdevilactivitiesconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/powerdevilglobalconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/powerdevilprofilesconfig.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/print-manager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/processcore.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/processui.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/randrmonitor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rellinks.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rocs.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rocs.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rocscore.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rocsvisualeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/searchbarplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/sieveeditor.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/solid-hardware.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/solid_qt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/soliduiserver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/step.appdata.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/step.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/step_qt.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/storageservicemanager.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/strigila_diff.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/superkaramba.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/svgpart.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/sweeper.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/systemsettings.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/tasks-mobile.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/timezones4.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/uachangerplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/umbrello.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/useraccount.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/validatorsplugin.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/webarchiver.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/xml_mimetypes.mo
/usr/share/man/et/man1/adddebug.1.gz
/usr/share/man/et/man1/ark.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cheatmake.1.gz
/usr/share/man/et/man1/checkXML.1.gz
/usr/share/man/et/man1/create_cvsignore.1.gz
/usr/share/man/et/man1/create_makefile.1.gz
/usr/share/man/et/man1/create_makefiles.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cvscheck.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cvslastchange.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cvslastlog.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cvsrevertlast.1.gz
/usr/share/man/et/man1/cxxmetric.1.gz
/usr/share/man/et/man1/demangle.1.gz
/usr/share/man/et/man1/dragon.1.gz
/usr/share/man/et/man1/extend_dmalloc.1.gz
/usr/share/man/et/man1/extractrc.1.gz
/usr/share/man/et/man1/fixincludes.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kabcclient.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kalzium.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kate.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kbookmarkmerger.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kbruch.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kconfig_compiler.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kde4-config.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kdesu.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kfind.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kig.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kjs.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kjscmd.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kmag.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kmousetool.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kmouth.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kmplot.1.gz
/usr/share/man/et/man1/kross.1.gz
/usr/share/man/et/man1/ktouch.1.gz
/usr/share/man/et/man1/makekdewidgets.1.gz
/usr/share/man/et/man1/okular.1.gz
/usr/share/man/et/man1/plasmapkg.1.gz
/usr/share/man/et/man1/po2xml.1.gz
/usr/share/man/et/man1/preparetips.1.gz
/usr/share/man/et/man1/pruneemptydirs.1.gz
/usr/share/man/et/man1/qtdoc.1.gz
/usr/share/man/et/man1/reportview.1.gz
/usr/share/man/et/man1/split2po.1.gz
/usr/share/man/et/man1/swappo.1.gz
/usr/share/man/et/man1/transxx.1.gz
/usr/share/man/et/man1/xml2pot.1.gz
/usr/share/man/et/man1/zonetab2pot.py.1.gz
/usr/share/man/et/man6/amor.6.gz
/usr/share/man/et/man6/khangman.6.gz
/usr/share/man/et/man6/kpat.6.gz
/usr/share/man/et/man7/kdeoptions.7.gz
/usr/share/man/et/man7/qtoptions.7.gz
/usr/share/man/et/man8/kbuildsycoca4.8.gz
/usr/share/man/et/man8/kcookiejar4.8.gz
/usr/share/man/et/man8/kded4.8.gz
/usr/share/man/et/man8/kdeinit4.8.gz
/usr/share/man/et/man8/meinproc4.8.gz
/usr/share/man/et/man8/nepomukserver.8.gz
/usr/share/man/et/man8/nepomukservicestub.8.gz

Changelog

2014-08-25 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.14.0-1) unstable; urgency=medium
* New upstream release.
* Remove vi, no longer distributed upstream.
2014-08-01 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.13.3-1) unstable; urgency=medium
* New upstream release.
* Add localization: fa, package kde-l10n-fa.
2014-05-30 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.13.1-1) unstable; urgency=medium
* New upstream release.
2014-05-06 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.12.4-1) unstable; urgency=medium
* New upstream release.
2014-03-05 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.12.3-1) experimental; urgency=medium
* New upstream release.
* Remove fa and tg packages, no longer distributed upstream.
* Remove patch: konsole_fr_nofork_option.diff, applied upstream.
2014-02-04 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.11.5-1) unstable; urgency=low
* New upstream release.
* New patch: konsole_fr_nofork_option.diff, thanks to Francois Gouget.
(Closes: #731533)
* Bump Standards-Version to 3.9.5, no changes needed.
2013-11-11 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.11.3-1) unstable; urgency=low
* New upstream release.
* Update build dependencies.
2013-10-09 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.11.2-1) experimental; urgency=low
* New upstream release.
* Comment non-released languages.
* Update multiwatch file.
* Update build-dependencies.
2013-09-05 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.10.5-2) unstable; urgency=low
[ Pino Toscano ]
* All packages: add breaks/replaces against ktouchpadenabler < 4.10.4,
since starting from that it is standalone in kde-workspace.
(Closes: #721868)
[ Maximiliano Curia ]
* debian/rules: aesthetic change, remove trailing space.
* Add build-arch and build-indep targets.
2013-07-13 - Maximiliano Curia <maxy@debian.org>
kde-l10n (4:4.10.5-1) unstable; urgency=low
* New upstream release

See Also

Package Description
kde-l10n-eu_4.14.0-1_all.deb Basque (eu) localization files for KDE
kde-l10n-fa_4.14.0-1_all.deb Farsi (fa) localization files for KDE
kde-l10n-fi_4.14.0-1_all.deb Finnish (fi) localization files for KDE
kde-l10n-fr_4.14.0-1_all.deb French (fr) localization files for KDE
kde-l10n-ga_4.14.0-1_all.deb Irish Gaelic (ga) localization files for KDE
kde-l10n-gl_4.14.0-1_all.deb Galician (gl) localization files for KDE
kde-l10n-he_4.14.0-1_all.deb Hebrew (he) localization files for KDE
kde-l10n-hi_4.14.0-1_all.deb Hindi (hi) localization files for KDE
kde-l10n-hr_4.14.0-1_all.deb Croatian (hr) localization files for KDE
kde-l10n-hu_4.14.0-1_all.deb Hungarian (hu) localization files for KDE
kde-l10n-ia_4.14.0-1_all.deb Interlingua (ia) localization files for KDE
kde-l10n-id_4.14.0-1_all.deb Indonesian (id) localization files for KDE
kde-l10n-is_4.14.0-1_all.deb Icelandic (is) localization files for KDE
kde-l10n-it_4.14.0-1_all.deb Italian (it) localization files for KDE
kde-l10n-ja_4.14.0-1_all.deb Japanese (ja) localization files for KDE
Advertisement
Advertisement